Nyheter

Nyheter

 • Se politisk seminar om Miljøløftet

  Tirsdag 13. desember arrangerte Miljøløftet seminar for lokalpolitikere i Miljøløftets avtalekommuner. Møtet ble streamet for alle interesserte. Se seminaret i opptak her.

 • Årsmeldinga for 2020 er klar

  Årsmeldinga for Miljøløftet i 2020 er no klar for lokalpolitisk behandling. Den viktigaste hendinga i 2020 var utvidinga av området for byvekstavtalen. Statustala for måloppnåing vitnar om eit år prega av covid-19.

 • Send oss din vintersykkel-selfie

  Fredag 12. februar er den internasjonale vintersykkeldagen. På grunn av den uavklarte smittesituasjonen i Bergen om omegn, blir det dessverre ingen fysisk markering av denne i år. I stedet inviterer Miljøløftet til fotokonkurranse, der vintersyklistene oppfordres til å sende inn bilder av seg selv med roser i kinnene og frost i barten.

 • Rapport: Evaluering av nye bomstasjoner i Bergen

  Rapporten med evaluering av de nye bomstasjonene i Bergen ble offentliggjort fredag 8. januar. Rapporten viser at de nye bomstasjonene har ført til redusert trafikk, men ellers få endringer.

 • Takstendring for nullutslippskjøretøy i Bypakke Bergen fra 1. januar 2021

  Med signeringen av den nye Byvekstavtalen for Bergensområdet fulgte et tilbud fra staten om reduksjon i takster for nullutslippskjøretøy i Bypakke Bergen. Takstreduksjonen trer i kraft ved årsskiftet.

 • Signerte ny byvekstavtale for Bergensområdet

  Torsdag 24. september ble den nye byvekstavtalen for Bergensområdet signert. Avtalen sikrer over 16 milliarder til investeringer i Bergensområdet fram til 2029.

 • Program mobilitetsuken 2020

  Mobilitetsuken er fylt med aktiviteter hver dag. Under finner du oversikt over hva som skjer, inkludert program for omreisende sykkelservice.

 • Takk for i år, mobilitetsuken!

  Årets europeiske mobilitetsuke ble arrangert fra 16. – 22. september med flere miljøvennlige mobilitetsaktiviteter i Bergen og omegn.