Over 100 000 har vært gjennom Kronstadtunnelen

Nå har over 100 000 syklende og gående passert gjennom Kronstadtunnelen siden den åpnet 15. april. Det gir et snitt på 1360 personer per døgn.

Milepælen på 100 000 ble nådd den 27. juni. Den dagen var det 1609 personer gjennom tunnelen, 1282 syklende og 327 gående. Siste oppdaterte tall er fra 28. juni. Da hadde totalt 102 006 personer vært gjennom tunnelen.

Dermed har den 475 meter lange gang- og sykkeltunnelen passert storebror Fyllingsdalstunnelen i antall gående og syklende. Fyllingsdalstunnelen ligger riktignok ikke langt bak, med 94 378 passerende siden åpningen.

Økning av ukedagssyklister

Den 3000 meter lange Fyllingsdalstunnelen lå lenge litt over Kronstadtunnelen i popularitet, spesielt blant gående, og spesielt i helgene. Men utover mai og juni har Kronstadtunnelen blitt stadig mer brukt, særlig blant syklister, og særlig i ukedagene.

Trafikkutvikling i Kronstadtunnelen og Fyllingsdalstunnelen. Etter toppunktet i åpningshelgen, har tallene vært noenlunde stabile for Fyllingsdalstunnelen, mens Kronstadtunnelen har hatt en økning av syklende, spesielt i juni. Kilde: Eco-Counter/Vestland fylkeskommune.

 

Det er ikke så rart. Tunnelen gir en helt ny snarvei mellom Kronstad og Fløen, og blir et viktig ledd av sykkelstamvegen til sentrum, både fra Fyllingsdalen og fra Bergen sør.

Kronstadtunnelen åpner opp en ny snarvei for syklende og gående. Foto: Thor Brødreskift.

Torsdag 15. juni kommer ut på topp. Da var det hele 1994 syklister gjennom. Men også resten av juni ligger markant over tidligere måneder. Fra mai til juni har antall syklister per døgn gått opp fra 775 til hele 1279. Det fine juniværet har kanskje vært en medvirkende årsak.

Mai-tallene: Daglige passeringstall for Fyllingsdalstunnelen og Kronstadtunnelen i mai, fordelt på gående og syklende. Kilde: Eco-Counter/Vestland fylkeskommune.

 

Juni-tallene: Daglige passeringstall for Fyllingsdalstunnelen og Kronstadtunnelen i juni, fordelt på gående og syklende. Kilde: Eco-Counter/Vestland fylkeskommune.

Færre går Fyllingsdalstunnelen i finværet

Den motsatte effekten har nok slått ut når det gjelder gående i Fyllingsdalstunnelen. Tunnelen er populær blant så vel fotgjengere som joggere, og gående har utgjort rundt en tredjedel av trafikken. 2. pinsedag, den 29. mai, da regnet bøttet ned, var det hele 1120 fotgjengere gjennom tunnelen.

Fyllingsdalstunnelen har vært mye brukt både som sykkel- og turvei. Her fra åpningshelgen i april. Foto: Thor Brødreskift.

I det fine juniværet har andelen vært langt lavere. Søndag 25. juni var det for eksempel bare 142 gående gjennom tunnelen. I snitt gikk antall fotgjengere ned fra 320 i døgnet i mai til 163 i døgnet i juni. Ser vi på sykkeltallene for Fyllingsdalstunnelen har de gått fra 797 i døgnet i mai til 713 i døgnet i juni.

Økning både for ny og gammel sykkelvei til sentrum

Fint junivær er en mulig grunn til at flere sykler gjennom Kronstadtunnelen. En annen årsak kan være er at flere bytter til tunnelen, istedenfor å sykle gjennom Solheimsviken og over Gamle Nygårdsbro.

Spørsmålet blir altså, er det flere som sykler, eller velger de syklende bare en annen vei?

Statistikken for sykkeltelleren på Gamle Nygårdsbro kan kanskje gi noe av svaret. I april var gjennomsnittlig døgntrafikk for sykkel 1025 passeringer. Det var den 15. denne måneden at Kronstadtunnelen åpnet.

I mai i år var døgntrafikken for Gamle Nygårdsbro 1093. For juni (til og med den 28.) er gjennomsnittlig døgntrafikk på 1358. I 2022 var tilsvarende tall for mai 1389 og for juni 1570.

Månedsdøgnstrafikken på sykkel over Gamle Nygårdsbro i 2023. Kilde: Trafikkdata, Statens vegvesen.

Sykkeltallene over Gamle Nygårdbro har altså steget gjennom våren, men er likevel noe lavere enn for fjoråret.

Denne nedgangen kan tyde på at Kronstadtunnelen har flyttet noen syklister fra Gamle Nygårdbro, men langt fra nok til å forklare økningen i trafikk i Kronstadtunnelen.   

 

Se hele kartet med de nye tunnelene mellom Fyllingsdalen og sentrum her.