Nyheter

Nyheter

 • Stadig flere bergensere har hørt om Miljøløftet

  Samtidig er bergensernes holdninger til Miljøløftet, Bybanen og bompenger forholdsvis stabile.

 • Trafikk- og inntektstallene fra mai er klare

  Tall fra Ferde viser at det i perioden 1. mai – 31. mai i gjennomsnitt passerte totalt 263 624 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene.

 • De første trafikk- og inntektstallene er klare

  De første trafikk- og inntektstallene fra ukene etter at de 15 nye bomstasjonene ble satt i drift, er klare. De foreløpige tallene viser at både inntekter og trafikktall samsvarer godt med prognosene som ble lagt til grunn for utvidelsen av antallet bomstasjoner.

 • Bergen øker på kollektiv

  Torsdag 25. april ble foreløpige data fra reisevaneundersøkelsen (RVU) presentert i Samferdselsdepartementet. Bergen har økning på kollektivreiser. Ellers viser de foreløpige analysene av RVU-tallene at situasjonen i Bergen er tilnærmet uendret sammenlignet med nasjonal RVU 2014.

 • Endringer i bompengeinnkrevingen i Bergen fra og med 6. april 2019

  Lørdag 6. april 2019 blir det endringer i bompengeinnkrevingen i Bergen. Det ble klart under styringsgruppemøtet i Miljøløftet onsdag 6. mars.

 • Stadig flere bergensere velger bort bilen

  Andelen reiser med bil i Bergen fortsetter å gå ned. Samtidig velger stadig flere bergensere å reise miljøvennlig.

 • Vinterdrift på bysyklene er en suksess!

  I desember gikk bysyklene over til vinterdrift, og samtlige sykler har fått piggdekk. Det har vist seg å bli en supersuksess!

 • Bergenserne er positive til Miljøløftet

  Av de som har hørt om Miljøløftet sier mer enn to av tre bergensere at de er positive.