Nyheter

Nyheter

 • Nå kan du lese Miljøløftets handlingsprogram 2019-2022

  Handlingsprogrammet gir en oversikt over hvilke prosjekter som er prioritert for budsjettåret 2019, og prioriteringer for resten av handlingsprogramperioden 2020-2022. Handlingsprogrammet revideres årlig.

 • Forsinkelser på nye bomstasjoner i Bergen og Oslo

  Leverandøren har meddelt at leveransen av bomutstyr i Bergen og Oslo vil bli forsinket med 3 måneder. Dette betyr at oppstart av innkreving i nye bomstasjoner i Bergen ikke kan starte 1.1.2019. Forsinkelsen gjelder også de nye bomstasjonene i Oslo.

 • Bompengetakstene i Bergen prisjusteres fra 01.01.2019

  Bompengetakstene i Bergen indeksreguleres 1. januar 2019 i tråd med veksten i konsumprisindeksen. For personbiler går prisen opp med én krone utenfor rush og to kroner i rushtiden for både diesel og bensinbiler.

 • "Helt konge" i Kong Oscars gate

  Etter to år med anleggsarbeid ble Kong Oscars gate offisielt åpnet lørdag 20. oktober.

 • Åpning av Kong Oscars gate

  Endelig er Kong Oscars gate ferdig og lørdag 20. oktober inviterer Miljøløftet til offisiell åpning. Alle er hjertelig velkommen. I forbindelse med åpningen vil Kong Oscars gate være stengt for biler i tidsrommet 1100-1500.

 • Grethe Vikane, avdelingsdirektør for vegavdeling Hordaland, og Anna Elisa Tryti, Byråd for byutvikling i Bergen, klipper Miljøløftet-snoren for ny sykkelveg med fortau langs Bjørgevegen.Grethe Vikane, avdelingsdirektør for vegavdeling Hordaland, og Anna Elisa Tryti, Byråd for byutvikling i Bergen, klipper Miljøløftet-snoren for ny sykkelveg med fortau langs Bjørgevegen.

  To snorklipp på en uke

  Med åpning av ny bussterminal i Arna og ny sykkelveg med fortau langs Bjørgevegen fikk Miljøløftet-snoren kjørt seg første uken av oktober.

 • GÅ MANN! KE DET GÅR I?

  Vi bergensere er utrolig flinke til å gå! Ca 25 prosent av reisene våre tar vi til fots. Det synes vi i Miljøløftet gående bergensere fortjener en takk for.

 • Stenging av vei lørdag 22.september ifbm. bilfri dag

  Lørdag 21. september stenges deler av området rundt Vaskerelven/Veiten/Øvre Ole Bulls plass for trafikk mellom kl. 1100 – 1500.