Her er den nye gang- og sykkelveien i Bergen

Med Fyllingsdalstunnelen og Kronstadtunnelen åpner det seg helt nye snarveier for syklende og gående i Bergen. Her kan du se og laste ned kartet over den nye ruten mellom Fyllingsdalen og Bergen sentrum i ulike versjoner.