Inviterer alle inn til løp og aktiviteter i verdens lengste gang- og sykkeltunnel

Snart blir det offisiell åpning av Fyllingsdalstunnelen, verdens lengste gang- og sykkeltunnel. Og den 15. april blir det fullt av aktiviteter for alle i den nye tunnelen.

Da arrangerer BFG Bergen Løpeklubb idretts- og familiedag i den 3 kilometer lange gang- og sykkeltunnelen mellom Fyllingsdalen og Mindemyren. 

Se video om arrangementet her

Meld deg på her 

– Idretts- og familiedagen 15. april skal være et åpent arrangement som skal favne om alle framtidige brukere av denne tunnelen. Vi er så stolte over å få lov til å arrangere denne dagen, sier styreleder Bjørn Laastad i BFG Bergen Løpeklubb.

Styreleder Bjørn Laastad i BFG Bergen Løpeklubb. Foto: Morten Wanvik / Vestland fylkeskommune

Bergen Løpeklubb har arrangementsansvaret sammen med Fyllingen IL.

– Dagen vil ha flere aktiviteter. Det vil være et løpsarrangement med løp på 3 og 5 kilometer. Det vil være sykkelløp for barn med egen klasse for trehjulsykler. Dessuten vil det bli en gåtur for hele familien der man rolig kan oppdage tunnelen i sitt eget tempo, både gjennom sansene og gjennom oppgaver man kan løse på veien, sier Laastad.

Arrangementet starter i Fyllingsdalen fra klokken 10 den 15. april. Les mer om arrangementet og meld deg på løpene på tunnellopet.no

Spektakulær tunnel

Fylkesordfører Jon Askeland (bildet øverst i saken) har allerede funnet fram løpeskoene.

– Dette er en fantastisk og spektakulær gang- og sykkeltunnel! Jeg deler gleden med å kunne ønske Bergen velkommen til å oppdage tunnelen under dette arrangementet, sier han.

Hva tunnelen vil bety for hverdagssyklisten får man en første pekepinn på under idretts- og familiedagen. Ingrid Fjeldstad Nergaard, byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune, tror den vil bety mye.

Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune. Foto: Morten Wanvik / Vestland fylkeskommune

– Fyllingsdalstunnelen vil knytte Fyllingsdalen og Bergensdalen tettere sammen både for gående, syklende og løpende. Nå får vi muligheten til å oppleve denne nye, flotte tunnelen på dette idrettsarrangementet. Her inviterer vi både små og store til å delta og oppleve det som kan bli den første av flere turer i tunnelen, sier hun.

Del av god tradisjon

Fyllingsdalstunnelen er bygget som en del av bybaneprosjektet til Fyllingsdalen.  Gang- og sykkeltunnelen går parallelt med bybanetunnelen, og de to tunnelene er rømningstunneler for hverandre.

– Det er en god tradisjon at byggherre setter veier og tunneler til disposisjon for idretten før anlegget blir åpnet for ordinær trafikk. Det er vi glade for at vi nå får til i den nye gang- og sykkeltunnelen også, sier konstituert prosjektdirektør Terje Simmenes i Bybanen Utbygging.

Gang- og sykkelveg helt til byen

Fyllingsdalstunnelen utgjør første del av en ny gang- og sykkelveg fra Fyllingsdalen og helt inn til Bergen sentrum, med en total lengsde på 7,8 km. 

Ved Kristianborg knytter nemlig sykkelvegen seg på det nye strekket med sykkelstamveg nedover Mindemyren, gjennom den nye Kronstadtunnelen og langs Store Lungegårdvann til sentrum. Hele veien vil det være separate felt for syklende og gående.

Både Fyllingsdalstunnelen og resten av sykkelveien til Bergen sentrum er finansiert gjennom Miljøløftet.

– Dette er et enormt viktig tiltak for å få folk til å velge grønnere reisevaner, sier Aina Haugstad, leder i sekretariatet for Miljøløftet.

– Med den nye gang og sykkelveien åpner vi opp en helt ny forbindelse mellom Fyllingsdalen og Bergen sentrum. Bergen har lenge hatt en lavere sykkelandel enn andre norske byer. Nå håper vi at både Fyllingsdalstunnelen og resten av gang- og sykkelveiene, kan gjøre det mer attraktivt å ta  sykkelen og beina fatt, sier hun.

Tunnelen vil etter åpning bli driftet av Vestland fylkeskommune, mens resten av gang- og sykkelveien, inkludert Kronstadtunnelen, blir en del av sykkelstamvegen i Bergen, og driftet av Statens vegvesen.

Kort om Fyllingsdalstunnelen

Lengde: 3 kilometer
Separate sykkel- og gangfelt
Kameraovervåking gjennom hele tunnelen
Alarmtelefoner hver 250. meter
Tunnelen vil være åpen mellom 05.30 og 23.30
Lys i taket som endrer seg fra grønt i Fyllingsdalen til blått ved Kristianborg
Sykkeltid: ca 10 min
Gåtid: ca 30–45 min alt etter tempo

Kort om sykkelvegen fra Fyllingsdalen til Bergen:

Total lengde fra Fyllingsdalen til Bergen sentrum: 7, 8 kilometer
Kronstadtunnelen: Lengde 475 meter
Separate sykkel-  og gangfelt