Meir folk, men ikkje meir biltrafikk

Miljøløftet er samarbeidet mellom stat, fylke og fem kommunar om nullvekstmålet i bergensområdet:

Meir folk, men ikkje meir biltrafikk

Å unngå at personbiltrafikken veks, sjølv om folketalet gjer det.

Meir folk, men ikkje meir biltrafikk

Dette skal skje gjennom meir kollektivtrafikk, fleire gang- og sykkelvegar og betre arealbruk.

Meir folk, men ikkje meir biltrafikk

I perioden 2019 til 2029 blir omlag 25 milliardar kroner brukt for å nå målet.

Kva skjer kvar?

Miljøløftet planlegg og bygger mange små og store prosjekt i heile bergensområdet. I prosjektkartet på sidene våre kan du sjå dei alle. I prosjektporteføljen for 2023 (PDF) får du meir informasjon om alle planlagte prosjekt i Miljøløftet - både dei som er prioritert med finansiering så langt, og dei som ikkje er det.

Visste du at

Tegning av mennesker, byen og offentlig transport

Visste du at det no har passert over 300 000 gåande og syklande gjennom Kronstadtunnelen?