Meir folk, men ikkje meir biltrafikk

Miljøløftet er samarbeidet mellom stat, fylke og fem kommunar om nullvekstmålet i bergensområdet:

Meir folk, men ikkje meir biltrafikk

Å unngå at personbiltrafikken veks, sjølv om folketalet gjer det.

Meir folk, men ikkje meir biltrafikk

Dette skal skje gjennom meir kollektivtrafikk, fleire gang- og sykkelvegar og betre arealbruk.

Meir folk, men ikkje meir biltrafikk

I perioden 2019 til 2029 blir omlag 25 milliardar kroner brukt for å nå målet.

Hva skjer, hvor?

Miljøløftet planlegger og bygger mange små og store prosjekter i hele bergensområdet, både for deg som bruker beina, velger kollektivt eller kjører bil. I prosjektkartet på sidene våre kan du se dem alle. I Miljøløftets prosjektportefølje for 2023 (PDF) kan du få informasjon om alle planlagte prosjekter i Miljøløftet - både de som er prioritert med finansiering så langt, og de som ikke er det.

Visste du at...

Tegning av mennesker, byen og offentlig transport

bybaneturen fra Fyllingsdalen til Haukeland Sjukehus holdeplass bare tar 8 minutter?