Sjå årets første møte i styringsgruppa her

Styringsgruppa for Miljøløftet hadde møte 18. januar 2023 kl. 9–12. Møtet vart halde i kultursalen på Øygarden rådhus. Her kan du sjå det i opptak.

Handlingsprogram, kollektivprisar og bompengar var noko av det som sto på dagsorden under styringsgruppemøtet. 

Sjå opptaket av møtet på Øygarden kommunes nettsider

Saksliste byvekstavtale bergensområdet

Sak 1/23              Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/23             Godkjenning av referat fra møtet i
                             Miljøløftets styringsgruppe 2.12.2022
Sak 3/23             Kort orientering status for handlingsprogram
                             2024-2027
Sak 4/23             Behov for økt ramme for utbedring av Sagstadveien
Sak 5/23             Orientering om tilbakeholdte tilskuddsmidler i 2022
Sak 6/23             Tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk
Sak 7/23             Orientering om ny fleksibel billettløsning
Sak 8/23             Fordeling av planleggingsmidlar i Miljøløftet 2023
Sak 9/23             Aktivitetsplan 2023
Sak 10/23           Oppfølging etter politisk seminar
Sak 11/23            Oversikt over bompengenivå i Bergensområdet
Sak 12/23           Orientering om status for arbeidet med
                             Fløyfjellstunnelen sør
Sak 13/23           Byindeks
Sak 14/23           Eventuelt, byvekstavtale bergensområdet

Saksliste bypakke Bergen

Sak 15/22          Godkjenning av referat fra møtet i Styringsgruppen
                           for bypakke Bergen 16.12.2022
Sak 16/22          Eventuelt, bypakke Bergen

Alle møtepapir finn du her