Nyheter

Nyheter

 • Forslag til ny byvekstavtale er signert og overlevert

  Onsdag 4. desember 2019 ble forslag til ny byvekstavtale for Bergensområdet signert.

 • Trafikk- og inntektstallene fra oktober er klare

  Tall fra bompengeselskapet Ferde viser at det i perioden 1. oktober – 31.oktober i gjennomsnitt passerte totalt 260 000 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene. Dette samsvarer godt med de årlige prognosene som ligger til grunn for Prop. 11.S (2017-2018) Finansiering av Bypakke Bergen.

 • Mindre utslipp fra tungtransporten i Bergen

  Det er gode nyheter for luftkvaliteten i Bergen at stadig mer av tungtransporten bruker den miljøvennlige motorteknologien Euro VI.

 • Trafikk- og inntektstallene fra september er klare

  Tall fra bompengeselskapet Ferde viser at det i perioden 1. september – 30. september i gjennomsnitt passerte totalt 261 000 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene. Dette samsvarer godt med de årlige prognosene som ligger til grunn for Prop. 11.S (2017-2018) Finansiering av Bypakke Bergen.

 • Bygger ny innfartsparkering i Åsane

  Statens vegvesen er i gang med å bygge ny innfartsparkering langs E39 ved rundkjøringen Åsaneveien/ Åsamyrane.

 • Trafikk- og inntektstallene fra august er klare

  Tall fra bompengeselskapet Ferde viser at det i perioden 1. august – 31. august i gjennomsnitt passerte totalt 261 000 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene. Dette samsvarer godt med de årlige prognosene som ligger til grunn for Prop. 11.S (2017-2018) Finansiering av Bypakke Bergen.

 • Bli med Miljøløftet å markere mobilitetsuken 2019!

  Fra 16. til 22. september fylles Bergen med aktiviteter som heier fram de som reiser miljøvennlig.

 • Trafikk- og inntektstallene fra juni og juli er klare

  Tall fra Ferde viser at det i perioden 1. juni – 30. juni i gjennomsnitt passerte totalt 266 890 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene. I feriemåneden juli passerte det i gjennomsnitt 206 060 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene. Dette samsvarer godt med de årlige prognosene som ligger til grunn for Prop. 11.S (2017-2018) Finansiering av Bypakke Bergen.