Takk for i år, mobilitetsuken!

Årets europeiske mobilitetsuke ble arrangert fra 16. – 22. september med flere miljøvennlige mobilitetsaktiviteter i Bergen og omegn.

Utlippsfri mobilitet for alle!

Årets tema var "Utslippsfri mobilitet for alle", med slagordet "Gjør ditt valg!". Temaet fokuserer på å fremme utslippsfri mobilitet for byer og tettsteder og universell utforming. Det inkluderer kollektivtransport, delt mobilitet, gåing og sykling, men også elektriske kjøretøyer og alternative drivstoff.

Målet med kampanjen i 2020 har vært å skape økt bevissthet om bruk av nullutslippsteknologi, som er et viktig virkemiddel for å nå våre klimagassforpliktelser. Alle skal ha rett til å bevege seg på en bærekraftig måte, uansett inntekt, kjønn, opprinnelse, alder og funksjonsevne.

Program

Mobilitetsuken var fylt med aktiviteter hver dag. Se detaljer om programmet på mobilitetsukens programside.

På Miljøløftets sider på Facebook og Instagram kan du se bilder og video-glimt av hva som skjedde under mobilitetsuken 2020!

Alle aktivitetene under årets mobilitetsuke ble arrangeres på en smittevernsforsvarlig måte.

Takk for at du sykler!

I lys av koronasituasjonens begrensninger på kollektivbruk, har Miljøløftet allerede før mobilitetsuken gjennomført tiltak for å gjøre det lettere for bergenserne å velge sykkel.

Ved å velge sykkel som fremkomstmiddel bidrar vi til å gjøre hverdagen tryggere for våre medbergensere i risikogrupper, og de med kritiske samfunnsoppdrag som er avhengig av å bruke kollektivtransport. 

Sykkelservice

Miljøløftet fortsatte fokuset på å legge til rette for sykkelbruk i mobilitetsuken, blant annet gjennom flere sykkelservicer både i Bergen sentrum, i bydelene i Bergen og i de nye byvekstavtalekommunene.

Visste du at?

...vi syklet nesten 1 million turer med bysykkel i 2019?! I løpet av mobilitetsuken delte vi flere funfacts om mobilitetsbyen Bergen i sosiale medier. 

Om europeisk mobilitetsuke

Europeisk mobilitetsuke arrangeres hvert år fra 16.-22. september over hele Europa, og mer enn 2300 byer og tettsteder deltar i 2020. Mobilitetsuken er dermed Europas største kampanje for miljøvennlig transport.

Vi sees igjen neste år!