Bybanen til Åsane

Reguleringsplanene for Bybanen til Åsane, hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel er vedtatt. Planene er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. Det er nå Bybanen utbygging i Vestland Fylkeskommune og Statens Vegvesen som overtar prosjektet, og de har ansvar for prosjektering og utbygging.

 

Denne filmen ble laget til høringen høsten 2022. I det reviderte planforslaget er det gjort mindre justeringer som ikke er med i denne filmen. Blant annet er det kun en inngang til underjordisk stopp ved Sandvikskirken, inngang B utgår.

Strekningen er delt inn i seks reguleringsplaner. I tillegg er det utarbeidet en reguleringsplan for midlertidig anleggstunnel og bruk av "saltimporttomten" i Sandviken som rigg- og anleggsområde.

Planene ble kunngjort 7. oktober og klagefristen var 4. november 2023. Det var 61 klagere på vedtakene. Klagene er gjennomgått av juridisk avdeling i Plan- og bygningsetaten. Klagene for fem av planene er oversendt til Statsforvalteren, som er klageinstans. Klagene for delstrekning 1 sentrum og Fløyfjelltunnelen - rigg- og anleggsområde, er oversendt til politisk behandling.  

Klikk i kartet for kort beskrivelse av holdeplassene og lenke til plankart og illustrasjonsplan: