Forsinkelser i tre Miljøløftetprosjekt

Statens vegvesen melder om forsinkelser på tre prosjekter som de gjennomfører på oppdrag for Miljøløftet.

Les mer om forsinkelsene i egne pressemeldinger: