Se politisk seminar om Miljøløftet her

Fredag 22. oktober ble det arrangert et politisk seminar om Miljøløftet for lokalpolitikere i Miljøløftets avtalekommuner. Møtet ble streamet for alle interesserte. Her kan du se det i opptak.

Program for politisk seminar 

 • 08.30–09.00  Registrering og mingling
 • 09.00–09.10  Velkommen v/fylkesordfører Jon Askeland
 • 09.10–10.15 Veien til nullvekstmålet: Partene presenterer strategiske innlegg
  - Alver v/ordfører Sara Sekkingstad
  - Askøy v/ordfører Siv Høgtun
  - Bjørnafjorden v/ordfører Trine Lindborg
  - Øygarden v/ordfører Tom Georg Indrevik
  - Bergen v/byråd Thor Haakon Bakke
  - Vestland fylkeskommune v/Jannicke Clarke, leder av hovedutvalg for samferdsel og mobilitet
 • 10.15–10.30 Oppsummering strategiske innlegg, v/Anne Iren Fagerbakke, kommunaldirektør for klima, miljø og byutvikling, Bergen kommune 
 • 10.30–10:50 Pause
 • 10.50–11.00 Nullvekst: Byvekstavtalen som redskap v/vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen
 • 11.00–11.20 Miljøløftet: Økonomisk handlingsrom og måloppnåelse v/Miljøløftets sekretariat
 • 11.20–11.40 Svar på innsendte spørsmål v/Miljøløftets sekretariat m/flere
 • 11.40–12.00 Strategisk og langsiktig planlegging v/Håkon Rasmussen, avdelingsdirektør mobilitet og kollektivtransport og Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune.
 • 12.00–12.10 Oppsummering av dagen v/fylkesordfører Jon Askeland
 • 12.10–13.00 Lunsj
 • 13.00 Slutt