Jeg er en ansvarlig syklist!

Det skal være kjekt å sykle i Bergen, både for den som sykler, men også for andre trafikanter. Derfor lanserer vi sykkeloppropet "Ansvarlig syklist!" i samarbeid med Sykkelbyen Bergen og Syklistenes Landsforening.

Sykkelveinettet i Bergen er ikke ferdig utbygd. Det gjør at det er ekstra viktig at vi tar hensyn og spiller sammen i trafikken. Derfor vil jeg: 

  • avpasse farten etter forholdene
  • vise særlig aktsomhet for barn og fotgjengere
  • gjøre mitt beste for at andre syklister og fotgjengere får en fin tur der jeg ferdes

 

Sammen bygger vi sykkelkultur og gjør det kjekkere å ferdes i byen vår!

#ansvarligsyklist #miljøløftet #sykkelbyenbergen

Ja! Jeg er en ansvarlig syklist