Sentrale dokument

I menyen under finn du sentrale dokument knytta til Miljøløftet, mellom anna byvekstavtalen og stortingsproposisjon 11S om finansiering av Bypakke Bergen.