Bybanen til Fyllingsdalen

  • Satsingsområde byvekstavtale: Bymiljø, Gange og sykkel, Kollektiv
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig: 2022

Miljøløftet bygger bybane til Fyllingsdalen.

Det skal etableres ny bybanetrasé fra Kaigaten i Bergen sentrum til Oasen i Fyllingsdalen. Traseen er omlag 10 kilometer lang og får åtte nye holdeplasser, inkludert midlertidig holdeplass i Kaigaten. Forventet kjøretid er i underkant av 20 minutter. Det blir ca. 5 km trasé i dagen, og 5 km i tunnel.

Traseen gir god betjening av byutviklingsområder og viktige målepunkt. Det er lagt stor vekt på å skape gode byttepunkt mellom buss og bane. Sju av ti stopp blir byttepunkter, noe som vil gi en sterk nettverkseffekt. På Kronstad krysser linjen den eksisterende bybanelinjen til Flesland, og dette stoppet blir et viktig byttepunkt mellom de to Bybanelinjene. Det er lagt til rette for sammenhengende sykkelveg langs hele traseen. 

Hovedmålsettingene med planlegging og utbygging av Bybanen har helt siden oppstarten vært å kombinere et høykvalitets kollektivtilbud med ønsket byutvikling. Den planlagte linjen binder sammen Fyllingsdalen som bydel med Bergen sentrum via områder med tunge arbeidsplasskonsentrasjoner (Haukeland sykehus, helseklyngen på Årstad, Høgskolen på Kronstad) og Mindemyren med planer om storstilt byutvikling i årene fremover.

Prosjektet gir også stort potensial for å omdanne bilreiser til kollektivreiser og vurderes som svært viktig for å oppnå nullvekstmålet.