Miljøløftet i din kommune

Frå oktober 2020 er kommunane Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden med i samarbeidet om Miljøløftet og Byvekstavtalen, i tillegg til Bergen.

I dei ulike kommunane ligg det no prosjekt inne med finansiering i handlingsprogrammet 2022–25.

Felles for dei er at dei gir betre forhold for kollektivreisande, syklande og gåande, og at dei bidreg til målet om ein nullvekst i personbiltrafikken i åra framover. 

Les meir om prosjekta i din kommune