Klare for bygging av sykkelstamveg fra Bradbenken til Glass Knag

Statens vegvesen har nå signert kontrakt med Vassbakk & Stol for bygging av den drøyt to kilometer lange sykkelstamvegen mellom Bradbenken og Glass Knag. Prosjektet, som er finansiert gjennom Miljøløftet, skal etter planen ha byggestart i mars.

Prosjektet er en del av E39 Sykkelstamveg Bergen. Denne delen av sykkelstamvegen strekker seg gjennom Sandviken fra Bradbenken, via Sandvikstorget, og ut til Glass Knag. Arbeidene starter etter planen i mars i år, og prosjektet skal stå ferdig sommeren 2026. Kontrakten har en verdi på 142 millioner kr eks. mva.

Viktig for nullvekstmålet 

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen er godt fornøyd med kontraktsigneringen.

– Nå er vi et steg nærmere å sette spaden i jorden på et prosjekt som skal bidra til målet om nullvekst i personbiltrafikken i Bergen. Byen trenger et godt utbygget sykkelstamvegnett for å nå dette viktige målet.

Gående og syklende får adskilte tilbud langs strekningen. Totalt er strekningen på 2,3 km og dagens sykkelfelt skal bygges om til sykkelveg adskilt fra biltrafikken. Det har de siste årene vært flere trafikkulykker på strekningen, spesielt i det såkalte Gjensidigekrysset.

Gleder seg til å komme i gang

Avdelingsleder for Vassbakk & Stol, Bjørn Lindstad, ser fram til å komme i gang med arbeidet, og er svært glad for å bidra til at denne strekningen blir mer trygg for både syklister og gående.

– Prosjektledelsen er allerede i gang med planlegging av en trygg gjennomføring av prosjektet. Her blir det arbeid tett på biltrafikk og myke trafikanter. Det vil vi ha stort fokus på i gjennomføringen. Vi håper på godt samarbeid med naboer og tålmodighet hos trafikanter  gjennomføringen av prosjektet.

Støytiltak utført

Statens vegvesen har allerede utført støytiltak på boliger langs strekningen. Arbeidet med støytiltakene startet i oktober 2022 og ble ferdigstilt i juli i fjor.  

Om sykkelstamveg Bergen

Sykkelstamvegen fra Bradbenken til Glassknag er delstrekning 6b og 6c av E39 Sykkelstamveg Bergen mellom Flesland i sør og Vågsbotn i nord. Prosjektet er finansiert gjennom Miljøløftet, og Statens vegvesen er byggherre.

Billedtekst, toppfoto: Klare for bygging av Sykkelstamveg i Bergen. Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik (nr to fra høyre) signerte kontrakten med Bjørn Lindstad fra Vassbakk & Stol (nr tre fra venstre). Prosjektleder i Statens vegvesen Beate Riisnæs var også tilstede under signeringen (lengst til høyre), samt prosjektleder i Vassbakk & Stol, Pål Grinde (nr 1 fra venstre) og prosjektdirektør i Statens vegvesen Kjartan Hove (nr 2 fra venstre).

Tekst og foto av signering: Ingrid Feet Bjørgo, Statens vegvesen

Les mer om E39 Sykkelstamveg Bergen på Miljøløftets nettsider

Les mer om E39 Sykkelstamveg Bergen på Statens vegvesens nettsider