Endringer i bompengeinnkrevingen i Bergen fra og med 6. april 2019

Lørdag 6. april 2019 blir det endringer i bompengeinnkrevingen i Bergen. Det ble klart under styringsgruppemøtet i Miljøløftet onsdag 6. mars.

Betaling i nye bomstasjoner

Klokken 00.00 lørdag 6. april starter innkrevingen i de nye bomstasjonene. Kunngjøringsannonse vil publiseres i BA og BT lørdag 9. mars.

Timesregel og passeringstak på 60 passeringer per måned blir videreført for alle kjøretøy med elektronisk brikke og gyldig avtale. Merk at rushtidsavgiften ikke vil gjelde i de nye bomstasjonene.

Bompenger for elbiler

I tråd med Stortingets føringer i Prop. 11 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak, skal batterielektriske kjøretøy begynne å betale bompenger i Bergen når andelen nullutslippskjøretøy er over 20 prosent. I Bergen ble denne andelen passert i november 2018. Derfor innføres bompenger for batterielektriske kjøretøy fra lørdag 6. april klokken 00:00. Hydrogenbiler med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får fritak. 

Takstene for elbiler er 10 kroner utenom rush og 20 kroner i rush i de eksisterende bomstasjonene, og 10 kroner hele døgnet i de nye bomstasjonene. Med brikke og gyldig AutoPASS-avtale får man 20 prosent rabatt. Prisen etter rabatt er 8 kroner utenom rush og 16 kroner i rush.

Mer informasjon om de nye bomstasjonene i Bergen og bompenger finner du under Ofte stilte spørsmål og svar.