Program for Sykle til jobben 2023: Her får du gratis sykkelservice

No har du sjansen til å få sykkelen din smurt og justert til Sykle til jobben. I oversikta ser du tidene for sykkelservice og program elles i din kommune. Programmet blir oppdatert.

Merk: Tilbodet om gratis sykkelservice gjeld dei syklane mekanikarane rekk over i løpet av arrangementet, så det kan lønne seg å møte opp med sykkelen i god tid. Tilbodet gjeld service, ikkje reparasjonar. Velkommen!