Sykkelstamveg Bergen: Delstrekning 1 Skeie–Rådal

Bergen kommune, Ytrebygda

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Planleggingsfasen

Dette er delstrekning 1 i den planlagte sykkelstamvegen som skal gå fra Flesland til Vågsbotn. 

Delstrekningen  går langs Rv580/E39 Flyplassvegen fra Skeie til Rådal/Lagunen og vil binde sammen Kokstad/Sandsli med bydelssenteret Rådal/Lagunen samt mot Fv546 Fanavegen. Strekningen er i reguleringsplanfase. 

Delstrekningen er ikke prioritert i Miljøløftets handlingsprogram for perioden 2024–2027.