Har du merknader til planoppstart for Kjøkkelvikveien?

Kjøkkelvikveien i Laksevåg bydel skal oppgraderast, slik at vegen blir betre for mjuke trafikantar. Planoppstarten er på høyring, og du kan gje dine merknader innan 11. juni.

Formålet med planen er å legge til rette for samanhengande gang- og sykkelløysing frå Lyderhornskrysset til Fæsterhuset/Kjøkkelvik idrettsplass, og generelt gjere det betre å kome seg fram for mjuke trafikantar. 

I tillegg blir det lagt til rette for å føre vassledning i sjø til Kjøkkelviken.

Eit Miljøløftet-prosjekt 

Strekninga er på omtrent to kilometer. Prosjektet er ein del av handlingsprogrammet for Miljøløftet, og ein del av det prioriterte sykkelnettet i Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030. 

Send inn merknad

Forslagsstillar til planen for Kjøkkelvikveien er Vestland fylkeskommune. 

På denne kunngjeringssida finn du dokument i saka. Her kan du også sende inn dine merknader. 

Fristen for å sende inn merknader er 11. juni. 

Annan informasjon og lenker 

Informasjonsside på Vestland fylkeskommune 

Presentasjon frå informasjonsmøte om prosjektet, 14. mai 2024

Prosjektside på nettsidene til Miljøløftet

Foto: Vestland fylkeskommune.