Stenging av veg under Bilfri dag

Lørdag 16. september 2023 blir området rundt Vaskerelven / Engen / Veiten / Øvre Ole Bulls plass stengt for trafikk mellom kl. 11.00 og 17.00.

Stengingen skjer i forbindelse med bilfri dag i Bergen sentrum, som blir arrangert i tidsrommet 11.30–15.00, og Bergen City Milen som blir arrangert fram til 17.00.

 Les mer om Bilfri dag her

Vaskerelven blir stengt fra krysset ved Olav Kyrres gate for vanlig trafikk, og fra krysset ved Torggaten for taxier. Det er lov for taxier å svinge til høyre ned til taxiholdeplass i Torggaten. Varelevering og gjester til Hotel Norge vil også slippe gjennom her. 

Taxier kan også kjøre gjester med behov for transport fram til inngangen ved Hotel Norge. 

Vaskerelven blir stengt fram til krysset ved Engen/Veiten. Engen og Veiten blir stengt, det samme gjelder Øvre Ole Bulls plass. 

Merk: Det er en utvidet stengeplan under gjennomføringen av Bergen City Milen. Les hele planen på nettsidene for Bergen City Milen her: 

Nabovarsel/Trafikkreguleringer for Bergen City Milen 

Informasjon for reisende med taxi:  

Taxiholdeplassen på Øvre Ole Bulls plass vil være stengt mellom 11.00 og 17.00. I denne perioden blir holdeplass i Torggaten brukt. 

Informasjon for reisende med buss:

Linje 11 får endret trasé i perioden da Vaskerelven og Veiten er stengt. Holdeplassene i Olav Kyrres gate og i Veiten vil ikke bli betjent mellom kl. 11 og 17. Resten av ruten vil gå som normalt. 

Kart over stengte gater

Se skiltplanen her