Stenging av vei under bilfri dag, 17. september

Lørdag 17. september stenges området rundt Vaskerelven / Engen / Veiten / Øvre Ole Bulls plass for trafikk mellom kl. 11.00 og 15.00.

Stengingen skjer i forbindelse med bilfri dag i Bergen sentrum, som arrangeres i tidsrommet 11.30–15.00. Les mer om bilfri dag i programmet for Mobilitetsuken 2022

Vaskerelven blir stengt fra krysset ved Olav Kyrres gate for vanlig trafikk, og fra krysset ved Torggaten for taxier. Det er lov for taxier å svinge til høyre ned til taxiholdeplass i Torggaten.  

Vaskerelven blir stengt frem til krysset ved Engen/Veiten. Engen og Veiten blir stengt, det samme gjelder Øvre Ole Bulls plass. 

Informasjon for reisende med taxi:  

Taxiholdeplassen på Øvre Ole Bulls plass vil være stengt mellom 11.00 og 15.00. I denne perioden brukes holdeplass i Torggaten. 

Informasjon for reisende med buss:

Linje 11 får endret trasé i perioden Vaskerelven og Veiten er stengt. Holdeplassene i Olav Kyrres gate og i Veiten vil ikke bli betjent mellom kl. 11 og 15. Resten av ruten vil gå som normalt.