Bedre og tryggere snarveier i Arna

Det siste året har Bergen kommune oppgradert nye snarveier i Indre Arna. Det meste av oppgraderingen er finansiert gjennom Miljøløftet, og hensikten er å gjøre det både lettere og tryggere å ta beina fatt.

Det er snakk om fem ulike snarveier sentralt i Indre Arna.

– Ambisjonene er at det skal både bli mer effektivt å gå, men også trygt og trivelig, forteller seksjonsleder Per Aas Moen i Bymiljøetaten i Bergen kommune.  

Bymiljøetaten har ansvaret for oppgraderingene, som består av nytt dekke, belysning, rekkverk, rehabilitering av trapper og rydding av sideareal.

God tilkomst til kollektivknutepunkt

Oppgraderingene av snarveiene skal gjøre det lettere og raskere å komme seg frem til fots, særlig til samlingspunkt som Arna stasjon, Øyrane Torg, kirken og vannet.

– Arna stasjon er en av Bergens største og viktigste kollektivknutepunkt. Gode tilkomster for gående og syklende er derfor svært viktig, sier Moen.

Det er også laget en snarvei fra Teigane opp til turveien Rambergsveien, som går langs fjellsiden høyt over Indre Arna sentrum.

Oppgraderingene av snarveiene i Arna har totalt kostet 5,5 millioner kroner. Rundt 300 000 er kommunale midler, mens resten finansieres gjennom Miljøløftet.

Følger opp gåstrategi

Byråd Thor Haakon Bakke er glad for muligheten dette gir til å få fortgang i planene om å gjøre Bergen til en bedre by for gående.

– I Bergen kommunes gåstrategi for 2020–2030 legger vi opp til at det skal bli tryggere og mer attraktivt å ferdes til fots, og at gangandelen skal øke til 30 prosent.  Med prosjektmidler gjennom Miljøløftet, kan vi vi raskere gjøre strategi og handlingsplaner om til konkrete tiltak som kommer innbyggerne våre til gode, sier han.

Bidrar til nullvekstmålet for personbiltrafikk

De nye snarveiene bidrar til å oppnå det viktigste målet for Miljøløftet-arbeidet. 

−  Oppgraderingene av snarveiene i Indre Arna er et viktig bidrag for å nå målet om at veksten i persontransporten skal skje gjennom kollektivtransport, sykling og gange. Da er det avgjørende at vi også tilrettelegger for gode tilkomster til sentrale kollektivforbindelser og andre samlingspunkter.

Byråd for klima, miljø og samferdsel, Thor Haakon Bakke håper tiltakene blir tatt godt imot av arnabuene.

− Også små prosjekter kan gjøre store forskjeller for folk. Jeg håper dette gjør hverdagen enklere med å komme seg raskt ut i både nærnatur og til busstopp og jernbane!

Her har det blitt bedre snarveier i Indre-Arna:

  • Mellom Indre Arna-vegen og Ådnavegen (Arna Urban)
  • Mellom Vallerhaugen og Indre Arna-vegen
  • Mellom Indre Arna-vegen og  Lakslia - Arna kyrkje
  • Mellom Indre Arna-vegen og Vollavegen/Stølsvegen.

Mellom Teigane og Rambergsvegen

På bildet øverst: Byråd Thor Haakon Bakke og prosjektleder Per Aas Moen prøvegår de nye trappene mellom Indre Arna-vegen og Vollavegen. Foto: Kristian Rindheim