Signerte ny byvekstavtale for Bergensområdet

Torsdag 24. september ble den nye byvekstavtalen for Bergensområdet signert. Avtalen sikrer over 16 milliarder til investeringer i Bergensområdet fram til 2029.

 Jeg er veldig glad for at vi nå sikrer en avtale som gjør at flere av oss vil velge bort bilen, og gjøre det enklere og bedre å velge kollektivt, sykkel og gange, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide, som sammen med statssekretær Heidi Nakken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet signerte avtalen på vegne av Staten.

Spleiselaget Miljøløftet 

Den nye byvekstavtalen for Bergensområdet gir et stort og fremtidsrettet løft for videre utvikling og samordning av areal- og transportpolitikken i regionen. 

 Staten kommer med 13,1 mrd, men dette er jo et spleiselag mellom de kommunale og regionale myndighetene, og brukerbetaling. Jeg er takknemlig for at det er kommet til enighet, og spesielt gledelig er det at de fire nabokommunene som ble invitert med inn, nå signerer avtalen sammen med Bergen kommune og Vestland fylkeskommune, fortsatte Hareide.

Med utvidelsen av avtaleområdet til også å gjelde omegnskommunene Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden legges det til rette for mer helhetlig planlegging av areal- og transportpolitikk. Avtalen sikrer gjensidige forpliktelser for å nå nullvekstmålet og skal bidra til å skape et storbyområde som er planlagt og tilrettelagt for framtidens grønne transportløsninger.

Avtalen ble signert av:

  • Byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune, Thor Haakon Bakke
  • Ordfører i Alver kommune, Sara Sekkingstad
  • Varaordfører i Askøy kommune, Roald Steinseide
  • Ordfører i Bjørnafjorden kommune, Trine Lindborg
  • Ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik
  • Fylkesordfører for Vestland, Jon Askeland
  • Samferdselsminister, Knut Arild Hareide
  • Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Heidi Nakken      

 

Forslag til ny byvekstavtale finner du her (PDF).

Signeringen ble direktestreamet - se den i opptak under:

Sendingen starter ca. 27:00 min ut i klippet

 

Les også om signeringen hos Miljøløftets parter: