Bergen leverer på nullvekstmålet

Antallet lette kjøretøy som passerte gjennom de offisielle trafikktellepunktene i Bergen gikk ned med 2 % fra 2018-2019. Bergen fortsetter dermed å levere på Miljøløftets mål om nullvekst i personbiltrafikken.

Byindeks Bergen

Tallene er hentet fra Byindeks Bergen som har blitt målt siden 2016. Byindeksen er en samling offisielle trafikktellepunkter innenfor byvekstavtalen sitt avtaleområde, som til sammen indikerer trafikkutviklingen for antallet lette biler – biler med en lengde under 5,6 meter – i Bergen. Sammen med data fra reisevaneundersøkelsen (RVU) utgjør byindeksen grunnlaget for måling av byvekstavtalens hovedmål, nullvekstmålet.

Innbyggerne tar ansvar

Fylkesordfører Jon Askeland leser tallene med respekt og beundring. 

– Dette er sterke tall. Det er krevende å endre reisevaner, men her viser innbyggerne i Bergen at de tar ansvar for klimaet. Vi ser også at innsatsen på kollektivfeltet fungerer, for stadig flere reiser kollektivt. Tusen takk, alle sammen!

Økende reduksjon i biltrafikken

Siden byindeks-målingene startet i 2016, har Bergen sett en stadig økende årlig reduksjon i byindeksen.

For hele perioden 2016-2019 er byindeksen redusert med 3,3 %. Målingen av nullvekst har imidlertid 2017 som referanseår i byvekstavtalen. Siden referanseåret 2017 er byindeksen redusert med 3,1 %. Dermed ligger Bergen foreløpig godt i rute til å nå nullvekstmålet.

Skal gjøre enda mer for å redusere trafikken

Byråd for byutvikling i Bergen kommune, Thor Håkon Bakke, er svært glad på bergensernes vegne.

–  Dette er bra for bergenserne som får renere luft, mindre støy og mer plass til folkeliv. Havet spares for mikroplast når færre bildekk slites mot asfalten, og ikke minst med tanke på utslippene fra fossilbilene som bidrar til klimaendringene. For en moderne og grønn by er det selvsagt å satse på kollektiv, sykkel og gange. Bergen gjør allerede mye for å redusere trafikken, og fremover skal vi gjøre enda mer!

Les mer om