Bergenserne er positive til Miljøløftet

Av de som har hørt om Miljøløftet sier mer enn to av tre bergensere at de er positive.

Det viser en fersk undersøkelse fra Sentio Research utført for Miljøløftet. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2018.

Av de som har hørt om Miljøløftet (52 %) rapporterer 72 % at de er ganske eller svært positive til Miljøløftet, mens 13 % rapporterer om ganske eller svært negative holdninger.

Bergensere under 30 år, samt de med lavere inntekt enn 300.000, er mest positive til Miljøløftet. I bydelene utmerker innbyggerne i Bergenhus/Årstad og Arna/Åsane seg som mer positive, mens holdningene i Fana/Ytrebygda og Fyllingsdalen/Laksevåg er i tråd med gjennomsnittet.

Mer enn to av tre bergensere positive til Bybanen

Bergenserne er også positive til Miljøløftets største prosjekt Bybanen. Mer enn to av tre bergensere (72 %) rapporterer om svært eller ganske positive holdninger til Bybanen.

Over halvparten positive til bompenger

I synet på bompenger er bergenserne mer delt, men godt over halvparten sier de er positive til å bruke bompenger på å finansiere andre transporttiltak enn veg, for eksempel Bybane.

På den ene siden rapporterer 48 % om ganske eller svært positive holdninger til bompenger, mens 47 % rapporterer om ganske eller svært negative holdninger.

55 % er svært eller ganske positive til å bruke bompenger på andre transporttiltak enn veg, mot 42 % som rapporterer om ganske eller svært negativ holdning.