Stadig flere bergensere velger bort bilen

Andelen reiser med bil i Bergen fortsetter å gå ned. Samtidig velger stadig flere bergensere å reise miljøvennlig.

Det viser foreløpige beregninger av data fra den nye nasjonale reisevaneundersøkelse (RVU) for 2017*.

De foregående RVUene for Bergen kom i 2008 og 2013. Tallene for 2017 viser en tydelig miljøvennlig utvikling i bergensernes reisevaner.

Fra 2008 til 2017 ble vi 30.000 flere bergensere. Likevel gikk andelen bilførere ned fra 50,9 til 43,8 prosent.

Flere går, sykler og reiser kollektivt

En av fire reiser blir tatt til fots. Andelen gående er oppe i 25,6 prosent i 2017, en økning på 3,1 prosentpoeng fra 2008. Sykkelandelen øker også. Av alle reisene i Bergen ble 4,3 prosent gjort med sykkel i 2017 , en god oppgang fra 3,4 prosent i 2013.

Andelen kollektivreisende er oppe på 17,2 prosent i 2017 – en økning på hele 4,3 prosentpoeng sammenlignet med 2008. Denne utviklingen er i tråd med økningen man ser i Skyss sine passasjertall.

– Vi er glade over å se at andelen kollektivreisende øker og øker. Vi har satset mye på kollektivtrafikken og ser at den er en stor suksess, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun.

I tråd med ønsket byutvikling

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, gleder seg også over de nye reisevanetallene for Bergen.

- Det er svært gledelig at vi allerede leverer så godt på Miljøløftets mål om nullvekst og målet i Grønn strategi om ti prosent nedgang i personbiltrafikken innen 2020. At flere bergensere går, sykler og reiser kollektivt betyr mindre kø, mindre støy og renere luft - kort sagt en bedre by for alle. 

 

*De presenterte RVU-tallene er basert på data for i hovedsak seks av tolv måneder i 2017. Endringer kan forekomme.