Stadig flere bergensere har hørt om Miljøløftet

Samtidig er bergensernes holdninger til Miljøløftet, Bybanen og bompenger forholdsvis stabile.

Det viser en fersk undersøkelse fra Sentio Research utført for Miljøløftet i juni 2019. Den samme undersøkelsen ble gjennomført i desember 2018.

To av tre bergensere har hørt om Miljøløftet

Det siste halve året har bergensernes kjennskap til Miljøløftet økt markant. Nærmere to av tre bergensere svarer at de har hørt om Miljøløftet i juni 2019. Til sammenligning svarte rett over halvparten at de hadde hørt om Miljøløftet i desember 2018.

Positive holdninger til Miljøløftet

Av bergenserne som har hørt om Miljøløftet oppgir nesten 4 av 5 at de er ganske eller svært positive til Miljøløftet i juni 2019.

To av tre bergensere fortsatt positive til Bybanen

Et flertall av bergenserne er fremdeles positive til Miljøløftets største prosjekt, Bybanen. I juni 2019 rapporterer 72 % av bergenserne at de er ganske eller svært positive til Bybanen, det samme resultatet som i desember 2018.

Forholdsvis stabile holdninger til bompenger

I juni 2019 er bergenserne stadig delt i sine holdninger til bompenger. Rundt halvparten er enten ganske eller svært positive til å bruke bompenger til å finansiere andre tiltak enn veg, for eksempel bybane eller andre høykvalitets kollektivløsninger.

Positive til privatbilisme

Mer enn to av tre bergensere (72 %) rapporterer om positive holdninger til privatbilisme i juni 2019.

Om undersøkelsene

Undersøkelsene ble gjennomført pr. telefon medio juni 2019 og primo desember 2018, med et representativt utvalg av Bergens befolkning over 18 år. Utvalgene i undersøkelsene er vektet for best mulig å gjenspeile populasjonen med tanke på kjønn, alder og geografi. Undersøkelsene hadde 600 respondenter og har en feilmargin på mellom 2,4 og 4 prosent.