Bygger ny innfartsparkering i Åsane

Statens vegvesen er i gang med å bygge ny innfartsparkering langs E39 ved rundkjøringen Åsaneveien/ Åsamyrane.

Innfartsparkeringen skal etter planen stå ferdig i løpet av desember og vil få om lag 50 parkeringsplasser. Det skal også etableres sykkelstativer. I tillegg skal bussholdeplassen Vågsbotn (markert i kartet under) i Åsamyrane, oppgraderes med nytt leskur og universell utforming. Det er Løvaas Maskin AS som utfører arbeidet på vegne av Statens vegvesen.

Innfartsparkering utenfor senterområde

I Hordaland fylkeskommunes Handlingsplan for innfartsparkering 2018 – 2029 er Åsane prioritert. Arealet for den nye innfartsparkeringen i Vågsbotn har tidligere vært brukt av Statens vegvesen. Nå skal det prøves ut hvorvidt innfartsparkering utenfor senterområdet i Åsane kan bidra til å avlaste innfartsparkeringen ved Åsane terminal. Busslinjene 34, 36, 37, 38 og 91 stopper like ved innfartsparkeringen. Det tar ca syv minutter med buss til Åsane terminal fra Vågsbotn.

Stor aktivitet

Det er stor byggeaktivitet og en rekke prosjekter som finansieres gjennom Miljøløftet er under bygging. Blant annet Olav Kyrres gate, Carl Konowsgate, Sandslikrysset og Bybanen byggetrinn 4 til Fyllingsdalen.

Kollektiv og trafikksikkerhetstiltak

I tillegg er en rekke mindre kollektivtiltak og trafikksikkerhetstiltak igangsatt. Bussholdeplassen ved Gamle Bergen langs E39 skal utvides for å gi bedre kapasitet for busser og passasjerer ved av- og påstigning. Dette arbeidet vil starte opp i månedsskiftet oktober/ november og skal stå ferdig til jul.

På fylkesveg 585 Kalvedalsveien i krysset ved Svartediksveien/ Søndre Bellevuevei skal det bygges nytt fortau og etableres nytt gangfelt med intensivbelysning. Tiltaket er forventet ferdigstilt i løpet av desember. 

Les mer