"Helt konge" i Kong Oscars gate

Etter to år med anleggsarbeid ble Kong Oscars gate offisielt åpnet lørdag 20. oktober.

Kong Oscars gate er utformet som et delt gaterom for alle trafikanter, og har blitt envegskjørt med fartsgrense på 30 km i timen. Hele gatestrekket har fått ny belysning og gaten er rustet opp med nytt brosteinsdekke.  

Et prosjekt utenom det vanlige

Prosjektet i Kong Oscars gate har etablert en ti-tonns vei, erstattet vannrør og tilhørende kummer, etablert rør for bossnett i store deler av gaten og fått på plass ny overvannshåndtering i en gate med verneverdige grunnforhold. I tillegg har det i anleggsperioden vært arkeologiske utgravinger og et Sykkel VM-som rullet gjennom gaten i fjor.