Grethe Vikane, avdelingsdirektør for vegavdeling Hordaland, og Anna Elisa Tryti, Byråd for byutvikling i Bergen, klipper Miljøløftet-snoren for ny sykkelveg med fortau langs Bjørgevegen. Grethe Vikane, avdelingsdirektør for vegavdeling Hordaland, og Anna Elisa Tryti, Byråd for byutvikling i Bergen, klipper Miljøløftet-snoren for ny sykkelveg med fortau langs Bjørgevegen.

To snorklipp på en uke

Med åpning av ny bussterminal i Arna og ny sykkelveg med fortau langs Bjørgevegen fikk Miljøløftet-snoren kjørt seg første uken av oktober.

Fredag 5. oktober klippet Byråd for Byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti, snoren for ny sykkelveg med fortau langs Bjørgevegen. Fire dager tidligere klippet fylkesordfører Anne Gine Hestetun snoren for den nye bussterminalen i Arna. 

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun klipper snoren for ny bussterminal i Arna. Foto: Kristoffer Sandvik Monsen

1000 meter ny sykkelveg langs Bjørgevegen

Den nye sykkelvegen med fortau langs Bjørgevegen er finansiert av Miljøløftet og utgjør en viktig del av hovedvegnettet for sykkel i Bergen sør og vest. I tillegg til ny sykkelvei er det også bygget ny gang- og sykkelbro over Bjørgeveien til Straume gård. Deler av Sælenvannet er fylt ut til nytt friluftsområde, og Sælenkanalen er utvidet slik at det er mulig å krysse mellom Nordåsvannet og Sælenvannet med båt.

- Vi sier hurra for hver meter ny sykkelvei i sykkelbyen Bergen. I dag har vi fått 1000 meter ny gang- og sykkelvei og et nytt friluftsområde for beboerne i området. Samtidig kan vi glede oss over at den nye kanalen nå gjør det mulig å krysse mellom de to vannene med fritidsbåt, sa byutviklingsbyråd Anne Elisa Tryti under åpningen.

Ny sykkelveg med fortau langs Bjørgevegen/Sælenvannet. Foto: Reidun Instanes, Statens vegvesen.

Universell utforming i Arna

Nye Arna terminal har fått to nye perronger og teller nå totalt fire perronger (A, B, C, D). Den nye terminalen er universelt utformet. Perrongene er merket med perrongsøyler og har en felles skjerm med sanntidsinformasjon. Ved å trykke på en knapp kan du høre opplesning av kommende avganger. I tillegg til selve terminalen vil det bli etablert egen sjåførbu til bussjåfører på terminalen.

Les mer om