Tilbakemeldinger

På samme måte som i fjor oppfordres beboere, trafikanter, næringslivet og andre brukere av Torget/Bryggen til å gi tilbakemeldinger på det midlertidige prøveprosjektet.

Merk at henvendelser i tilbakemeldingsskjemaet ikke vil bli besvart. Tilbakemeldingene vil bli brukt i evalueringen av prosjektet. For spørsmål om prosjektet, se egen side for kontaktinformasjon.

Dine tilbakemeldinger er nå sendt til Miljøløftet. Takk for at du tok deg tid!