Kontaktinformasjon

Spørsmål om prosjektet og gjennomføring

Prosjektleder i Vestland fylkeskommune,
Are Mossefinn Sandvik
Telefon publikum: 51 20 71 12
Telefon presse: 971 98 746
E-post: Are.Mossefinn.Sandvik@vlfk.no

Spørsmål om Miljøløftet:

Fungerende sekretariatsleder i Miljøløftet
Kristoffer Sandvik Monsen
Telefon: 472 35 568
E-post: kristoffer.sandvik.monsen@vegvesen.no