Kontaktinformasjon

Spørsmål om prosjektet og gjennomføring

Prosjektleder i Vestland fylkeskommune,
Are Mossefinn Sandvik
Telefon publikum: 51 20 71 12
Telefon presse: 971 98 746
E-post: Are.Mossefinn.Sandvik@vlfk.no

Spørsmål om Miljøløftet:

Sekretariatsleder i Miljøløftet
Aina Haugstad
Telefon: 977 00 413
E-post: aina.haugstad@vegvesen.no