Illustrasjoner Bryggen og Vågen 2021

I forbindelse med tunnelutredningen er det gjennomført fase 1 av en KUVA-rapport (KonsekvensUtredning for VerdensArven) i 2021 og dagalternativet er oppdatert som følge av KUVA-rapporten som ble gjennomført i 2020.

Norconsult og Asplan Viak har utarbeidet illustrasjoner som viser Bryggen og Vågen, både for tunnelalternativet og oppdatert dagalternativ. Illustrasjonene viser et forslag til hvordan det kan bli seende ut.

Last ned illustrasjonene her.

Mulig framtidssituasjon: Trasé langs Bryggen med Bybanen

Mulig framtidssituasjon: Busser langs bryggen og Bybanen i tunnel

Dagens situasjon:

Mulig framtidssituasjon: Trasé langs Bryggen med Bybanen

Mulig framtidssituasjon: Busser langs bryggen og Bybanen i tunnel

Dagens situasjon:

Busser langs Bryggen i tunnelalternativet

Dersom banen går i tunnel vil lokale busser til Sandviken gå langs Bryggen, sammen med hovedsykkelruten. Bakgrunnen for dette er at Øvregaten vil få økt fotgjengertrafikk, da inngangene til underjordisk holdeplass vil ligge i Øvregaten. Strekningen dimensjoneres for en frekvens der busser vil kunne ha 12 avganger i timen. Hastigheten for bussene skal tilpasses situasjonen.