Fv.556 Ytrebygdsvegen

Bergen kommune, Ytrebygda

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2020

Miljøløftet har etablert et signalregulert gangfelt i Ytrebygdsvegen.

Tiltaket bidrar til bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for kryssende fotgjengere – og særlig for skoleelever som skal til og fra Ytrebygda skole. Tiltaket innebærer: 

  • Oppmerking av gangfelt
  • Siktutbedring
  • Signalregulering
  • Belysning