Fv.183 - Totlandsvegen

Bergen kommune, Fana

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler
  • Status: Utbyggingsfasen

Miljøløftet utfører sikkerhetstiltak på Totlandsvegen.

Tiltakene blir gjennomført som følge av manglende tilbud til fotgjengere langs Totlandsvegen. Vegen brukes også som skoleveg for elever ved Ulsmåg skole. Tiltak som vil bli gjennomført er: 

  • Fartsreduksjon
  • Fartsdempende tiltak
  • Gangfelt over Totlandsvegen ved krysset til Gamle Hardangervegen