Fv.555 - Nøstegaten

Bergen kommune, Bergenhus

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Ferdigstilt

Miljøløftet har etablert to universelt utformede gangfelt ved Nøstegaten.

Gangfeltene bidrar til bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for fotgjengere og skolebarn som skal krysse vegen. 

Tiltaket ble prioritert som følge av at Nordnes skole ble ombygget. Barneskoleelever hadde da midlertidig skolevei til Sydnes skole, mens ungdomsskoleelever ble transportert med buss fra Nøstet til Paradis skole.