Fv.174 Mildevegen

Bergen kommune, Ytrebygda

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2020

I dette prosjektet etablerte Miljøløftet flere sikkerhetstiltak på Mildevegen.

Tiltakene ble gjennomført som følge av mange henvendelser om utrygg skolevei. Elever fra Grimseidområdet måtte tidligere krysse over Mildevegen til Geithusvegen for å komme til skolen, uten at det var tilrettelagt tilbud for gående ved dette punktet. Tiltakene skal sikre fremkommeligheten og trafikksikkerheten til kryssende fotgjengere og i hovedsak skolebarn som skal til/fra skole.

Tiltak som er utført: 

  • Fortau
  • Gangfelt
  • Redusert fartsgrense
  • Fartsdempende tiltak
  • Belysning