Kokstadvegen

Bergen kommune, Ytrebygda

  • Tiltaksområde: Gange, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2019

Miljøløftet har etablert tre nye gangfelt med tilhørende belysning på Fv 173 Kokstadvegen, som tidligere var et ensidig tilbud for gående og syklende på vestsiden av vegen.

Gangfeltene er plassert slik at de er tilpasset det naturlige gangmønsteret til passasjerer som skal til/fra bybanestoppet på Kokstad, samt kryssing av vegen for å komme til ulike service og næringsbygg langs Kokstadvegen.