Kollektivsnuplass Øvre Kråkenes

Bergen kommune, Fyllingsdalen

  • Tiltaksområde: Kollektiv
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Finansieringskilde: Fylkeskommunale midler
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: Høst 2019

Miljøløftet etablerer ny rundkjøring på Øvre Kråkenes slik at kollektivtransport kan snu i dagens kryss mellom Øvre Kråkenes og Bergveien. Like ved rundkjøringen skal det også etableres universelt utformet holdeplass og reguleringsplass (der bussen venter på ny tur). Det blir også bygget sjåførbu med toalettfasiliteter.  

Kollektivstrukturen medfører at busser i dag kjører uten passasjerer fra Øvre Kråkenes og ned til Fjøsanger for å snu der. Det er derfor behov for å kunne snu på Øvre Kråkenes etter endt rute og samtidig tilrettelegge for at bussene har en plass å stå og vente på neste tur/avgang. Sjåførene trenger også et oppholdssted med toalettfasiliteter.   

Tiltaket vil bidra til at det blir vesentlig mindre tomkjøring. Det er lite miljøvennlig at busser, som ikke er i rute, skal kjøre omkring på vegnettet. Rundkjøringen vil bidra til at sjåførene får tidligere pause og således kan starte kjøring på ny rute tidligere. Dette vil effektivisere buss- og sjåførbruken.