Lyseparken innfartsparkering

Bjørnafjorden kommune

  • Tiltaksområde: Innfartsparkering
  • Satsingsområde byvekstavtale: Innfartsparkering
  • Status: Ferdigstilt

I samband med opning av ny E39 mellom Svegatjørn og Rådal blei det etablert ei ny innfartsparkering i Endelausmarka i Bjørnafjorden kommune.

Anlegget har 73 ordinære plassar og fem plassar sett av til menneske med nedsett forflyttingsevne.

Målet med tiltaket er å auke tal bussreisande og skape konkurransedyktig reisetid med buss frå Bjørnafjorden og inn til Bergen.