Holdeplassoppgraderinger i Bergen

 • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
 • Status: Utbyggingsfasen
 • Ferdig: Løpende

Oppgradering av holdeplasser er et løpende prosjekt som pågår over hele Bergen. I perioden 2017-2018 er 72 holdeplasser oppgradert til universell utforming. 

For å få flere til å velge miljøvennlig transport er det viktig å gjøre bussene tilgjengelig for flest mulig reisende. I den sammenheng er det hensiktsmessig å bygge om eldre holdeplasser slik at de får universell utforming. Dvs. at de får en utforming som gjør at flest mulig personer med nedsatt bevegelses- og orienteringsevne ikke blir hindret i å benytte holdeplassen når de skal ta bussen. 

Oppgradering av holdeplassene vil gjøre det mer attraktivt å ta bussen for alle som benytter de aktuelle stoppene. Det vil igjen kunne bidra til at flere reisende velger buss fremfor privat bil. I så fall vil dette være med å underbygge målet om nullvekst i personbiltransporten. 

Holdeplassoppgraderingsprosjekt i 2017 og 2018

2017
 • Fv. 267: Helleveien, 10 stk. 
 • Fv. 280: Øvre Fyllingsveien, 2 stk. 
 • Fv. 287: Øvre Kråkenes, 4 stk. 
 • Fv. 582: Carl Konows gate / Kringsjåveien, 8 stk. 

 

2018
 • Fv. 171 og 179: Sandsli, 9 stk. 
 • Fv. 281: Vestlundveien 1 stk. 
 • Fv. 283: Dag Hammarskjolds vei, 7 stk. 
 • Fv. 284: Bråtet – Sikthaugen, 14 stk.   
 • Fv. 285: Bønes Hagesenter – Bråtet, 7 stk.  
 • Fv. 285: Torgny Segerstedtsvei, 10 stk.