Endepunkt trolley Lyngbø

Bergen kommune, Laksevåg

  • Tiltaksområde: Kollektiv
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2022

Det er bygget ny endeholdeplass for trolleybuss på Lyngbø i forbindelse med at trolleybusslinjen, som tidligere gikk fra Birkelundstoppen til Strandkaiterminalen, er forlenget til Laksevåg.

Når trolleybussene er ferdig å kjøre en tur og venter på neste tur, vil de bli stående en stund på endesnusløyfen. Sløyfen er derfor dimensjonert slik at den kan ta imot flere busser samtidig. Sløyfen har også flere på- og avstigningsholdeplasser.  

Trolleybussene er utslippsfrie, støysvake og sikre i drift. Teknologien er et godt alternativ i en tid med fokus på klima og miljø. Ved å forlenge linjen til Laksevåg, blir trolleysystemet også mer effektivt.