Endepunkt trolley Birkelundstoppen

Bergen kommune, Årstad

  • Tiltaksområde: Kollektiv
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2021

Endesnusløyfen på Birkelundstoppen er oppgradert i forbindelse med at dagens trolleybusslinje, fra Birkelundstoppen til Strandkaiterminalen, er forlenget til Lyngbø på Laksevåg.

Når trolleybussene er ferdig med å kjøre en tur og venter på neste, blir de ofte stående en stund på endesnusløyfen. Forlengelsen av trolleylinjen til Laksevåg gir økt trafikk og det var derfor et behov for å oppgradere endesnusløyfen på Birkelundstoppen slik at den kan betjene flere busser samtidig. Det nye endepunktet gir også bedre forhold for bussjåførene og andre trafikantgrupper som bruker området. 

Trolleybussene er utslippsfrie, støysvake og sikre i drift. Teknologien er et godt alternativ i en tid med fokus på klima og miljø. Ved å forlenge linjen, blir trolleysystemet også mer effektivt.