Avkjøringsrampe Gamle Bergen

Bergen kommune, Bergenhus

  • Tiltaksområde: Kollektiv, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Finansieringskilde: Statlige programområdemidler
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: 2019

For å sikre bedre fremkommelighet for kollektivtransport har  Miljøløftet etablert avkjøringsrampe til holdeplass Gamle Bergen langs E39 i Sandviken.

I rushet står det ofte bilkø langs E39, i retning Bergen sentrum. Mange av bussene betjener holdeplassen «Gamle Bergen». Ved å etablere avkjøringsrampe til holdeplassen kan bussen tidligere kjøre ut av køen når passasjerer skal på- og av. 

Best mulig bussfremkommelighet er et viktig virkemiddel i regjeringens transportpolitiske mål om at all vekst i persontransporten i Bergen skal tas med sykkel, kollektiv og gange. Som ledd i nå målet bør bussene ha god og forutsigbar fremkommelighet.