Fv. 540 Bjørgeveien: Sykkelveg med fortau Sandeide–Straume

Bergen kommune, Fyllingsdalen

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: Oktober 2018

Miljøløftet har etablert ny sykkelveg med fortau mellom Straume og Sandeidet langs fv. 540 Bjørgeveien. 

Sykkelvegen med fortau stod ferdig i oktober 2018 og utgjør en viktig del av hovedvegnettet for sykkel i Bergen sør og vest. I tillegg til ny sykkelvei er det også bygget ny gang- og sykkelbro over Bjørgeveien til Straume gård. Deler av Sælenvannet er fylt ut til nytt friluftsområde, og Sælenkanalen er utvidet slik at det er mulig å krysse mellom Nordåsvannet og Sælenvannet med båt.