Ny sykkeltrase Nordnes: Holbergsallmenningen-Tidemanns gate

Bergen kommune, Bergenhus

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel, Trafikksikkerhet
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: Høst 2018

Miljøløftet har etablert nye sykkelfelt i Strandgaten på strekningen Holbergsallmenningen-Tidemanns gate i samsvar med sykkelstrategi for Bergen.

Tiltaket innebærer nytt dekke i gaten med brostein, nye sykkelfelt og oppgraderte fortau på begge sider.

Prosjektet skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, og bidra til oppnåelse av målet om null vekst i personbiltrafikken, og mål om trafikksikkerhet og fremkommelighet, klima og miljø.