Kv3373 Bjørndalsbakken bru

Bergen kommune, Laksevåg

  • Tiltaksområde: Gange, Sykkel
  • Satsingsområde byvekstavtale: Gange og sykkel
  • Finansieringskilde: Statlige belønningsmidler
  • Status: Planleggingsfasen

Tiltaket går på å byggje ei breiare bru for mjuke trafikantar. Dagens bru er smal og vanskeleg å sykle gjennom. 

Byggjing av ny bru må bli sett i samanheng med prosjekt i Fv. 575 Bjørgeveien, Bjørndalsbrotet–Lyderhornsveien, der planlagt sykkelveg med 
fortau vil ende i denne brua.

Desse prosjekta vil auke framkjømda og gjere det meir attraktivt å gå og sykle mellom Bergen vest og Bjørgevegen/Fyllingsdalen.